„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Darbo užmokestis

Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2012 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančiųdarbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinisbruto darbo užmokestis
Direktorius

1

*

Specialusis pedagogas

2

770,10

Logopedas

2

649,91

Psichologas

2

*

Socialinis pedagogas

1

*

Sekretorius

1

*

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480

patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto

svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo

užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

nepateikiamas.