„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Projekto ,,Žaidimai moko“ veiklos

2019 vasario 06

,,Snaigės krinta neramios, išdidžios.

Snaigės krinta ant mūsų delnų.

Na, o mes pradžiamoksliai

Jas sulipdėm iš formų rimtų.”

 

Telšių lopšelis – darželis ,,Saulutė”

(auklėt. Vaida Galkauskienė)

 

Šių metų žiema padovanojo tikrą žiemos laiką su šaltuku, sniegu, rogutėmis. Kada, jei ne žiemą, galima išvysti gražuoles snaiges. Lauke ją pagauti sudėtingiau, o susikurti savąją- įmanoma bet kuriuo metų laiku.

Jau ketvirti metai Kelmės r. pedagoginė psichologinė tarnyba remia idėją vykdyti ilgalaikį prevencinį projektą „Žaidimai moko“, skirtą ikimokyklinio amžiaus vaikų regimojo, erdvės ir laiko suvokimo bei smulkiosios motorikos lavinimui.

Šiemet, paskutiniąją sausio savaitę, projekto koordinatorė Gilija Gajauskienė projekto dalyves paskatino jungtis prie snaigių kūrimo iniciatyvos, kurios tikslas- įtvirtinti geometrinių figūrų pavadinimus, lavinti vaikų smulkiąją motoriką bei kūrybiškumą.

Snaigių kūrimo iniciatyvoje sudalyvavo 57 ugdymo įstaigos. Pedagogės (grupių auklėtojos bei švietimo pagalbos specialistės) išradingai organizavo ne tik snaigių kūrimo veiklas, bet ir darbelių parodas. Mažieji projekto dalyviai kūrė savąją vienintelę snaigę iš popierinių geometrinių figūrų, plastikinių formų, medinių kaladėlių… Nebuvo apsiribota vien tik grupių aplinka. Veiksmas ir kūrybiniai žaidimai kėlėsi į lauką. Buvo piešiama ant ledo paviršiaus guašu, ant sniego spalvotu vandeniu. Snaigės sukurtos iš apvalių sniego gniūžčių, šaldytų formelių, įvairių šakelių, sniego kastuvėlių. „Gimė“ net ir gyva snaigė, kurią sudarė patys vaikai.

Apibendrindami darbo rezultatus ir įvykusią veiklą, vaikai aptarė, kurios geometrinės figūros puošia jų snaiges. Neapsiribota vien paprastais sakiniais. Kai kas sukūrė trumpas pasakaites apie žiemos gražuoles, o kai kas ir eilėraštį.

Džiugu, kad žaidybinės veiklos ne tik suteikė žinių ir/ar jas įtvirtino, bet ir sudarė sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumo plėtotei.

Ačiū visoms prie snaigių kūrimo iniciatyvos prisijungusioms ugdymo įstaigoms ir pedagogėms. Ačiū ir vaikams, kruopščiai atlikusiems savo darbą.

 1. Iniciatyvos „Sukurk snaigę“ dalyvės
 2. Gargždų lopšelis – darželis ,,Ąžuoliukas“ (Aida Balsevičienė)
 3.   Gargždų lopšelis – darželis ,,Naminukas“ (Aida Balsevičienė)
 4. Jurbarko r. Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinė mokykla (Žaneta Gribauskienė)
 5. Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla ( Irma Arnašienė)
 6. Kauno lopšelis – darželis „Žiedelis“ (Jurga Dievaitienė)
 7. Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelis- darželis (Milda Liaugodienė)
 8. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis – darželis (Gilija Gajauskienė, Nijolė Lembutienė)
 9. Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Vilma Blažaitienė)
 10. Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje (Jolita Sutkuvienė)
 11.  Mažeikių lopšelis – darželis ,,Bitutė“ (Vanda Kybartienė, Daiva Šarnickaitė, Zuzana Strakšienė)
 12. Mažeikių lopšelis- darželis “Buratinas” (Indra Danielienė)
 13.  Mažeikių lopšelis – darželis ,,Delfinas“ (Loreta Šličiuvienė)
 14.  Mažeikių lopšelis – darželis ,,Berželis“ (Vilija Balčiūnienė)
 15. Mažeikių lopšelis – darželis ” Eglutė” (Vilma Zeleckienė)
 16. Mažeikių lopšelis- darželis „Linelis“ (Vilma Zeleckienė)
 17. Marijampolės Petro Armino progimnazija (Rasa Samušienė)
 18.  Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras (Karolina Lenkaitienė, Birutė Kubeldzienė, Biruta Kimlerienė, Zina Nevierienė, Sidona Geraltauskienė, Vida Kvaraciejienė, Daiva Ozarinskienė, Aušra Šulinskienė)
 19. Marijampolės lopšelis – darželis „Šaltinėlis“ (Rita Danilevičienė)
 20. Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Vaivorykštė“ (Vaida Bružinskienė,  D. Čėsnienė, L. Lenkurienė)
 21. Molėtų lopšelis – darželis „Saulutė“ (Aldona Peseckaitė, Loreta Lapušauskienė, Edita Rožėnienė)
 22. Pakruojo lopšelis – darželis „Vyturėlis“ (Rasa Timonė)
 23. Panevėžio lopšelis – darželis „Kastytis“ (Justina Kedytė)
 24. Panevėžio lopšelis – darželis ,,Vaikystė“ (Rima Staškūnienė)
 25. Panevėžio lopšelis- darželis „Žilvitis“ (Sigita Gedyminienė,  Daiva Ignatavičienė)
 26. Pasvalio lopšelio- darželio „Liepaitė” (Ritutė Milašienė)
 27. Panevėžio kurčiųjų mokykla (Palmira Stančauskienė)
 28. Panevėžio r. Piniavos mokykla – darželis (Skaidrė Savickienė)
 29. Panevėžio r. Velžio lopšelis – darželis ,,Šypsenėlė” Liūdynės skyriaus ,,Ežiukų gr. (Renata Dabrilienė)
 30.  Panevėžio lopšelis – darželis „Vyturėlis“ (Daiva Pranaitienė , Daiva Daukšienė bei logopedė Kristina Belazarė)
 31. Plungės lopšelis- darželis „Pasaka“ (Dovilė Raudytė, Sonata Pakalniškienė)
 32.  Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ (Rita Vaškienė, Jūratė Arlauskienė)
 33.  Plungės lopšelis – darželis „Saulutė“ (Danguolė Kubilienė, Regina Montvydienė)
 34. Radviliškio l/d „Kregždutė“ ( Daiva Asačiovienė, Jūratė Sviatikienė, Edita Žukauskienė)
 35.  Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ (Irma Simonavičienė, Vaida Maraškaitė, Vaida Balčiūnaitė)
 36. Ramygalos lopšelis – darželis „Gandriukas“ (Laimute Rasalskienė)
 37. Rokiškio lopšelis- darželis „Varpelis“ (Daiva Šarkauskė)
 38.  Rokiškio lopšelis – darželis „Varpelis“ (Ina Švelnienė)
 39. Rokiškio lopšelis- darželis ,,Nykštukas” (Sonata Strumskienė)
 40. Rietavo lopšelis – darželis (Daiva Daukšienė)
 41. Rusnės specialioji mokykla (Estera Žiliuvienė)
 42. Šiaulių r. Kužių lopšelis – darželis „Vyturėlis“ (Gitana Tarasevičienė)
 43.  Šeduvos lopšelis – darželis (Kristina Vasiliauskienė, Sonata Keturakienė)
 44. Šiaulių lopšelio – darželio ,,Ežerėlis“ (Rita Urbonienė, Eglė Kovėrienė)
 45.  Šiaulių lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ (Kristina Vertelienė)
 46. Šiaulių lopšelis – darželis „Žirniukas“ (Jurgita Lendraitienė)
 47. Šiaulių lopšelis- darželis „Pasaka“ (Mireta Visockienė)
 48. Šiaulių specialiojo ugdymo centras (Laima Banevičienė)
 49.  Tauragės vaikų reabilitacijos centras –  mokykla „Pušelė“ (Lilija Nikelienė)
 50.  Telšių Naujamiesčio mokykla (Jolanta Mockevičienė)
 51. Telšių lopšelis – darželis „Eglutė“ (Lina Sakienė)
 52.  Telšių lopšelis – darželis ,,Saulutė” (Vaida Galkauskienė)
 53. Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija (Irma Kolyčienė, Mantė Ukrinienė, Neringa Vasiliauskienė)
 54. Tytuvėnų vaikų lopšelis- darželis (Sandra Andrulienė)
 55. Utenos vaikų lopšelis- darželis „Voveraitė“ (Vilma Kranauskienė)
 56.  Varėnos ,,Pasakos“ vaikų lopšelis – darželis (Rima Janulevičienė)
 57. Vilniaus lopšelis – darželis „Šnekutis” (Nijolė Strolia)
 58. Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis – darželis (Ilona Fedorovič)

Nuotraukos iš  ikimokyklinio ugdymo įstaigų:
Gargždų lopšelis – darželis ,,Ąžuoliukas“
Mažeikių lopšelis – darželis ,,Bitutė“
Mažeikių lopšelis- darželis “Linelis”
Marijampolės lopšelis – darželis „Šaltinėlis“
Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla
Panevėžio lopšelis – darželis „Vyturėlis“
Rokiškio lopšelis- darželis „Varpelis“
Telšių lopšelis – darželis „Eglutė“
Utenos vaikų lopšelis- darželis „Voveraitė“
Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis – darželis 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.